สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Application
หมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช


         
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ
  และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้
  ประจำพระองค์
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล​ที่​ 10​
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
  ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  (31 ก.ค. 61)
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี
  นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการ
  จังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็น
  ประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนก
  ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล
  คูบางหลวง ต.คูบางหลวง
  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
  (31 ก.ค. 61)
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา
  "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการ
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี พร้อมคณะ
  ข้าราชการ พนักงานราชการ
  และเจ้าหน้าที่ร่วมกัน ลงนามถวายพระพร
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
  บริเวณรอบๆ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  (28 ก.ค. 61)
 
   

   

   
  คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  เข้าร่วมพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณ
  เป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
  และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
  ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม
  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
  (28 ก.ค. 61)
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นายทรงกลด รอดไม้
  นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
  บริหารจัดการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่
  LDD Zoning และความรู้ด้านการ
  พัฒนาที่ดินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
  เกษตรกรรายย่อย (ไทยนิยมยั่งยืน)
  ณ ชุมชน ลาดหลุมแก้ว 2 รุ่นที่ 3
  ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
  (17 ก.ค. 61)
  นายวัชระ สิงห์โตทอง
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นายสกล ผ่านเมือง
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
  บริหารจัดการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่
  LDD Zoning และความรู้ด้านการ
  พัฒนาที่ดินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
  เกษตรกรรายย่อย (ไทยนิยมยั่งยืน)
  ณ ชุมชน หน้าไม้ 3 รุ่นที่ 2
  ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
  (13 ก.ค. 61)


หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานี

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นายสกล ผ่านเมือง
ดูแล อ.ลาดหลุมแก้ว

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
ดูแล อ.หนองเสือ

หน่วยพัฒนาที่ดิน

  นางสาววัลลภา ชัยมาต
อ.คลองหลวงหน่วยพัฒนาที่ดิน
นางสาวศุภลักษณ์ เจริญศรี
ดูแล อ.สามโคก


หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางศิริกร ศรีทองคำ
ดูแล อ.ธัญบุรี,อ.ลำลูกกาหน่วยพัฒนาที่ดิน
นางสาวสุปราณี ต้นจาน
อ.เมืองปทุมธานี