สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก


นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Application
หมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช

           
  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินี
  ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
  ณ วัดหัตถสารเกษตร ต.คลองห้า
  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  (16 สค. 60)

  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมชม
  และมอบสารเร่งพด.1 ภายใต้โครงการ
  9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
  เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน
  ณ ม.6,ม.7,ม.8,ม.9,ม.10 ต.ศาลาครุ 
  จ.ปทุมธานี (9 สค. 60)
  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมชม
  และมอบสารเร่งพด.1 ภายใต้โครงการ
  9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
  เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน
  ณ ม.4,ม.7,ม.8 ต.บึงบา อ.หนองเสือ
  จ.ปทุมธานี (9 สค. 60)

   

   

   
  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมชม
  และมอบสารเร่งพด.1 ภายใต้โครงการ
  9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
  เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน
  ทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ ม.7 ต.บึงกาสาม
   อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  (8 สค. 60)

  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมชม
  และมอบสารเร่งพด.1 ภายใต้โครงการ
  9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
  เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน
  ทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ ม.3,ม.4,ม.5,ม.6
  ต.บึงบอน อ.หนองเสือ
  จ.ปทุมธานี (8 สค. 60)
  

  นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  มอบหมายให้ นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมชม
  และมอบสารเร่งพด.1 ภายใต้โครงการ
  9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
  เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน
  ทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ ม.11,ม.12
  ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  (8 สค. 60)หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานี
หน่วยพัฒนาที่ดิน

นายสกล ผ่านเมือง
ดูแล อ.ลาดหลุมแก้ว

หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาวสิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย
ดูแล อ.หนองเสือ

หน่วยพัฒนาที่ดิน

   -
   ดูแล อ.เมืองปทุมธานี , อ.ธัญบุรี
หน่วยพัฒนาที่ดิน

นางสาววัลลภา ชัยมาต
ดูแล อ.สามโคกหน่วยพัฒนาที่ดิน

นายทรงกลด รอดไม้
ดูแล อ.คลองหลวงหน่วยพัฒนาที่ดิน

-
ดูแล อ.ลำลูกกา