สามารถขอรับสารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีน้ำ คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อความสะดวก หรือติดต่อสอบถาม 02-5773375)


หน้าหลัก

นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


GoogleMobile Application
หมอดินอาสาปทุมธานี

 - หมดดินอาสา
 - ทำเนียบหมอดินประจำจังหวัด
 - ทำเนียบหมอดินประจำตำบล
 - ทำเนียบหมอดินประจำอำเภอ

ดิน...ด้านสำรวจดิน

 - ข้อมูลบางประการ
   ของประเทศไทย
 - ดิน
 - ส่วนประกอบของดิน
 - 62 กลุ่มชุดดิน
 - โปรแกรมดินไทยและธาตุ
   อาหารพืช

 

 

     
  **ปทุมธานี ปลูกปอเทือง -ให้เหลือง
  วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563**
  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  นำคณะข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
  ดำเนินกิจกรรมทำความดี โดยหว่านเมล็ด
  พันธุ์ปอเทืองเพื่อให้ออกดอกเหลืองบานสะพรั่ง
  ใน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 บริเวณรอบ
  ที่ทำการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  รอบสถานี ฯ นอกจากนี้หน่วยปฏิบัติการยัง
  ได้รณรงค์ให้หมอดินและเกษตรกร
  ร่วมปลูกปอเทืองเพื่อให้เหลืองในวันดินโลก
  ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยทั่วกัน
  (21 ต.ค. 63)
  โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก
  “การร้องเพลงชาติไทย"

  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
  (Thai National Flag Day)
  ปี 2563 ร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก
  “ร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทาน
  ธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
  ของคนไทยในชาติและเป็นการ น้อมรำลึกถึง
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  โดยมีข้าราชการ พนักงาน สถานีพัฒนาที่ดิน
  (28 ก.ย. 63)
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  นายวัชระ สิงห์โตทอง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน
  ปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ
  และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมพิธี
  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ. สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  (23 ก.ค. 63)
 
 

   

   
  นางสาวศุภลักษณ์ เจริญศรี
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  พร้อมด้วย นายทรงกลด รอดไม้
  กิจกรรมรณรงค์ปลูกกล้าหญ้าแฝก
  เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องใน
  วันดินโลก โดยร่วมกับนักศึกษา
  ม.ธรรมศาสตร์ และนักศึกษาประเทศ
  กลุ่มอาเซียน ประกอบด้วยประเทศ จีน
  ร่วมปลูกแฝก บริเวณคลองเปรม
  ประชากร ต.บางพูด อ. เมือง จ. ปทุมธานี
  (12 พ.ย. 62)
  เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน
  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี
  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
  (field day)​ และบริการ
  การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
  ปีงบประมาณ 2563
  ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
  ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  (12 พ.ย. 62)
  เสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์หว่านปอเทืองแล้ว
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  ได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำ
  ในการเตรียมงานวันดินโลก 2562
  ช่วงเดือนธันวาคมที่จะมาถึง แก่บรรดา
  เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  นับเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
  เป็นอย่างยิ่ง ทางสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  ใคร่ขอบพระคุณ
  ณ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
  (29 ต.ค. 62)


หน่วยพัฒนาที่ดินปทุมธานี


หน่วยพัฒนาที่ดิน
  นางสาววัลลภา ชัยมาต
ดูแล อ.คลองหลวง

อ.หนองเสือ


หน่วยพัฒนาที่ดิน
นางสาวศุภลักษณ์ เจริญศรี
ดูแล อ.สามโคก
อ.เมืองปทุมธานี
อ.ลาดหลุมแก้ว
หน่วยพัฒนาที่ดิน
นางสาวสุปราณี ต้นจาน

ดูแล อ.ธัญบุรี
อ.ลำลูกกาหน่วยพัฒนาที่ดิน
นางอรุณศรี รอดเมฆ

ดูแล อ.คลองหลวง
อ.หนองเสือ

หน่วยพัฒนาที่ดิน
ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร์ สังข์แก้ว

ดูแล อ.สามโคก
อ.เมืองปทุมธานี
อ.ลาดหลุมแก้ว   

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 80 รายการ สขร.1
--------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 2562
--------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการในพื้นที่ บ้านชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2563
--------------------------------------------------------------------------------------
   
   
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ปี 64
 • 15 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
 • 4 ก.พ. 2564
       
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
 • 1 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ดูแลรักษา และขุดแยกหน่อเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 7 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกดูแลรักษา
และปลูกซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 8 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.คลองหนึ่ง
 • 8 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ (ขุดสระเก็บน้ำ)
ต.บึงชำอ้อ
 • 8 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
(ขุดสระเก็บน้ำ) ต.บึงบา อ.หนองเสือ
 • 9 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ (ขุดสระเก็บน้ำ)
ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ
 • 9 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝก
เพื่อปลูกดูแลรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • 9 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ (ขุดสระเก็บน้ำ)
ต.บึงบอน อ.หนองเสือ
 • 30 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ (ขุดาระเก็บน้ำ) ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
 • 5 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ (ขุดสระเก็บน้ำ) ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
 • 6 พ.ค. 2564