หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
** ปทุมธานี ปลูกปอเทือง -ให้เหลือง วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 **
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี นำคณะข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมทำความดี โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อให้ออกดอกเหลืองบานสะพรั่งใน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ** ปทุมธานี ปลูกปอเทือง -ให้เหลือง วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 ** ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี นำคณะข้าราชการ
พนักงานและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมทำความดี โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อให้ออกดอกเหลืองบานสะพรั่งใน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 บริเวณรอบที่ทำการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานีและบริเวณริมทางรอบสถานี ฯ นอกจากนี้หน่วยปฏิบัติการยังได้รณรงค์ให้หมอดินและเกษตรกร ร่วมปลูกปอเทืองเพื่อให้เหลืองในวันดินโลก ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยทั่วกัน