หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมรณรงค์หว่านปอเทือง
เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันดินโลก 2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.39 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานในงานรณรงค์หว่านปอเทือง
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันดินโลก 2562 ในเดือนธันวาคมที่จะถึง โดยมี ผชช. ข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้าง ใน สพข. 1และ จากสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
รวมถึงประชาชนจิตอาสา -หมอดินจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ.บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี