หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เข้าร่วมพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 256
1

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.45 น. คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เข้าร่วมพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธาน