หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
เสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์หว่านปอเทืองแล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำ ในการเตรียมงานวันดินโลก 2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์หว่านปอเทืองแล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำ
ในการเตรียมงานวันดินโลก 2562 ช่วงเดือนธันวาคมที่จะมาถึง แก่บรรดาเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี นับเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง
ทางสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ใคร่ขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 , ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ฯ ไว้
ณ.ที่นี้อีกครั้งครับ