หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นางสาววัลลภา ชัยมาต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 2560


วันที่ 7 กันยายน 2560 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาววัลลภา ชัยมาต
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วย เจ้าหน้าสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 2560 ผลิตปุ๋ยหมัก
และน้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่ง พด. ณ ม.8 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี