หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Linkข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นางสาวจิดาภา โอบอ้อม และนางสาววัลลภา ชัยมาต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสัข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา โอบอ้อม และนางสาววัลลภา ชัยมาต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี บริการแจกสารเร่ง พด. ต่างๆ น้ำหนักชีวภาพและเอกสาร
แผ่นพับให้กับประชาชนที่มร่าวมงาน โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดสะแก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี