หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

😃..10 กุมภา..วันหมอดินอาสา "หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด" 2566
ณ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี #วันหมอดินอาสา #ดินดีผลผลิตดี # ทีมดินดี..

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1..เป็นประธานเปิดงาน
10 กุมภาพันธ์ วันหมอดินอาสา "หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด" 2566 จัดขึ้นโดยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
โดยมีนายวัชระ สิงห์โตทองผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี กล่าวรายงานความเป็นมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
กล่าวรายงานความเป็นมา และความสำคัญของวันหมอดินอาสา ทั้งนี้ ผอ.สพข. 1 กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจหมอดินอาสาทุกท่าน ที่ช่วยขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดินมาโดยตลอด การจัดงานหมอดินอาสาในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา ผู้เสียสละทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในการอนุรักษ์-รักษา พัฒนา ฟื้นฟูและปรับปรุงดิน ณ บริเวณ..อาคารฝึกอบรม สพข.1