หน้าหลักนายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

Google 

Hot Link


Mobile Application

 เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา
   
 ต.บึงบา อ.หนองเสือ  
   
 เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน
   
 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ  
   
 เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน
   
 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ  
   
 เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน อ.หนองเสือ
   
 อ.หนองเสือ มี 2 ตำบล  อ.หนองเสือ มีทั้งอำเภอ
   
 เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ระดับจังหวัดปทุมธานี
   
 ระดับจังหวัด รวมทั้งหมด  ระดับจังหวัด ทั้งตำบล
 ระดับจังหวัด  
   
 เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ระดับตำบล
   
 อ.คลองหลวง  
  - อ.คลองหนึ่ง   - อ.คลองสอง
  - อ.คลองสาม   - อ.คลองสี่
  - อ.คลองห้า   - อ.คลองหก
  - อ.คลองเจ็ด  
   
 อ.ธัญบุรี  
  - อ.บึงน้ำรักษ์   - อ.บึงยี่โถ
  - อ.บึงสนั่น   - อ.ประชาธิปัตย์
  - อ.รังสิต   - อ.ลำผักกูด
   
 อ.เมือง  
  - อ.สวนพริกไทย   - อ.บางเดื่อ
  - อ.บางคูวัด   - อ.บางปรอก
  - อ.บางหลวง   - อ.บ้านฉาง
   
 อ.ลาดหลุมแก้ว  
  - อ.คลองพระอุดม   - อ.คูขวาง
  - อ.บ่อเงิน   - อ.ระแหง
  - อ.ลาดหลุมแก้ว   - อ.หน้าไม้
  - อ.คูบางหลวง  
   
 อ.ลำลูกกา  
  - อ.บึงทองหลาง   - อ.ลำลูกกา
  - อ.บึงคอไห   - อ.บึงคำพร้อย
  - อ.พืชอุดม   - อ.ลาดสวาย
  - อ.ลำไทร  
   
 อ.สามโคก  
  - อ.คลองควาย   - อ.เชียงรากน้อย
  - อ.ท้ายเกาะ   - อ.บางระบือ
  - อ.บางเตย   - อ.บางโพธิ์เหนือ
  - อ.สามโคก  
   
 อ.หนองเสือ  
  - อ.นพรัตน์   - อ.บึงกาสาม
  - อ.บึงชำอ้อ   - อ.บึงบอน
  - อ.บึงบา   - อ.ศาลาครุ
  - อ.หนองสามวัง  
   
 เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ระดับอำเภอ
   
 อ.คลองหลวง  อ.ธัญบุรี
 อ.เมือง  อ.ลาดหลุมแก้ว
 อ.ลำลูกกา  อ.สามโคก
 อ.หนองเสือ