หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี โดย น.ส.สิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID Din dee) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมอบบัตรดินดีให้เกษตรกร
ณ พื้นที่.บึงบอน, ต.บึงชำอ้อ​ และ ต.บึงกาสาม​ อ.หนองเสือ​ จ.ปทุมธานี

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี โดย น.ส.สิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID Din dee)
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมอบบัตรดินดีให้เกษตรกร สมาชิกเครือข่ายหมอดินอาสา​คลองแปด,​ สมาชิกกลุ่มปาล์มน้ำมัน
แปลงใหญ่​ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการดิน เกษตรกรสามารถจัดการดิน​ โดยการเข้าถึง​ Application ต่างๆ​ จาก​ Smart phon ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ณ พื้นที่.บึงบอน, ต.บึงชำอ้อ​ และ ต.บึงกาสาม​ อ.หนองเสือ​ จ.ปทุมธานี