free hits
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เริ่ม1 มกราคม 2556


คิวอาร์โค้ดสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
Thailand Web Stat

ลำดับ
อำเภอ
รายตำบล
จำนวนชุดดินพร้อมคำอธิบาย

1

 
 
 
 
2
หนองขาม
แจงงาม
ทัพหลวง  
หนองหญ้าไซ  
หนองโพธิ์  
หนองราชวัตร  
3
หนองกระทุ่ม
บ่อกรุ  
ป่าสะแก  
หัวเขา  
หัวนา  
วังศรีราช  
เดิมบาง  
เขาพระ  
ปากน้ำ  
โคกช้าง  
ทุ่งคลี  
ยางนอน  
นางบวช  
เขาดิน  
   
4
วังน้ำเย็น
มะขามล้ม  
วัดโบสถ์  
วัดดาว  
บางปลาม้า  
บางใหญ่  
บ้านแหลม  
โคกคราม  
ตะค่า  
กฤษณา  
จรเข้ใหญ่  
องครักษ์  
ไผ่กองดิน  
สาลี  
5
หนองสะเดา
กระเสียว  
หนองผักนาก  
บ้านสระ  
สามชุก  
ย่านยาว  
วังลึก  
6
ตำบลวังยาง
ตำบลดอนปรู  
ตำบลบางงาม  
ตำบลบ้านกร่าง  
ตำบลปลายนา  
ตำบลมดแดง  
ตำบลวังน้ำซับ  
ตำบลวังหว้า  
ตำบลศรีประจันต  
7
ตำบลมะนาว  
ตำบลต้นตาล  
ตำบลทุ่งคอก  
ตำบลเทศบาลสองพี่น้อง  
ตำบลเนินพระปรางค์  
ตำบลบ่อสุพรรณ  
ตำบลบางตะเคียน  
ตำบลบางตาเถร  
ตำบลบางพลับ  
ตำบลบางเลน  
ตำบลบ้านกุ่ม  
ตำบลบ้านช้าง  
ตำบลศรีสำราญ  
ตำบลหนองบ่อ  
ตำบลหัวโพธิ์  
8
เมือง ตำบลโคกโคเฒ่า
ตำบลดอนกำยาน
ตำบลดอนตาล
ตำบลดอนโพธิ์ทอง
ตำบลดอนมะสังข์
ตำบลตลิ่งชัน
ตำบลทับตีเหล็ก
ตำบลท่าพี่เลี้ยง
ตำบลท่าระหัด
ตำบบางกุ้ง
ตำบลบ้านโพธิ์
ตำบลไผ่ขวาง
ตำบลพิหารแดง
ตำบลโพธิ์พระยา
ตำบลรั้วใหญ่
ตำบลศาลาขาว
ตำบลสนามคลี
ตำบลสนามชัย
ตำบลสระแก้ว
ตำบลสวนแตง
9
ด่านช้าง ตำบลวังยาว
ตำบลนิคมกระเสียว  
ตำบลวังคัน  
ตำบลด่านช้าง  
ตำบลหนองมะค่าโมง  
ตำบลห้วยขมิ้น  
ตำบลองค์พระ  
10
อู่ทอง ดอนคา
15/ไฟล์ Pdf.
พลับพลาไชย
13/ไฟล์ Pdf.
บ้านโข้ง
14/ไฟล์ Pdf.
หนองโอ่ง
12/ไฟล์ Pdf.
อู่ทอง
12/ไฟล์ Pdf.
เจดีย์
5/ไฟล์ Pdf.
กระจัน
6/ไฟล์ Pdf.
ยุ้งทะลาย
4/ไฟล์ Pdf.
สระพังลาน
4/ไฟล์ Pdf.
สระยายโสม
4/ไฟล์ Pdf.
ดอนมะเกลือ
4/ไฟล์ Pdf.
จรเข้สามพัน
9/ไฟล์ Pdf.
บ้านดอน
4/ไฟล์ Pdf.

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

web counter

นายธิเบต   คงนาวัง
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร

งานเกี่ยวข้องกรมพัฒนาที่ดิน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง