สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” กรุงเทพมหานคร (26 มิ.ย. 67)
การประชุมคณะจัดการความเสี่อมโทรมของที่ดิน (Implementation) ด้วยแนวคิดความสมดุล ของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) และการประชุมหารือจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต (18 มิ.ย. 67)
การประชุมการพิจารณาแบบก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Application Zoom (14 มิ.ย. 67)
ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดการดินในการปลูกทุเรียน และโครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS กลุ่มร่วมใจเกษตรอินทรีย์ จ.นนทบุรี (14 มิ.ย. 67)
การประชุมการดำเนินงานวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 (4 มิ.ย. 67)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 5 อัตรา และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (4 ก.ค. 67)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (19 มี.ค. 67)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และข้อปฏิบัติฯ (8 มี.ค. 67)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันใน ตำแหน่งเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการเงินและบัญชี (22 ก.พ. 67)

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน


ผู้เยี่ยมชม (ครั้ง)

654264
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
230
578
2608
11430
654264