นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น (14 ส.ค. 61)
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและด้านในพระบรมมหาราชวัง (12 ส.ค. 61)
นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเเผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น (14 ส.ค. 61)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงของหมอดินอาสาจังหวัดสงขลา ณ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร และตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (10 ส.ค. 61)