นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 ภายใต้แนวคิด ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion, Save our Future (05 ธ.ค. 62)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (05 ธ.ค. 62)
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ร่วมคณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร แปลง คทช. คลองหินปูน No.421 จังหวัดสระแก้ว (25 พ.ย. 62)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 (22 พ.ย. 62)