นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พบปะหมอดินอาสาในโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 (03 มี.ค. 64)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมชมเทคโนโลยีและการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (01 มี.ค. 64)
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (03 มี.ค. 64)
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ปนเปื้อน จังหวัดระยอง (02 มี.ค. 64)