นายประวัติ แดงบรรจง (รองอธิบดีด้านบริหาร) ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมพ.. (6 ก.พ. 66)
นายปราโมทย์ ยาใจ (อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 (6 ก.พ. 66)
นายอาทิตย์ ศุขเกษม (รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ) ร่วมแถลงข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (6 ก.พ. 66)
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3 (3 ก.พ. 66)