นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน (21 ม.ค. 63)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (20 ม.ค. 63)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (19 ม.ค. 63)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (20 ม.ค. 63)