สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09:40 น. (9 เม.ย. 64)
Kickoff โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดชัยนาท (1 เม.ย. 64)
นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (1 เม.ย. 64)
นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสระบุรี (18 มี.ค. 64)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 102 รายการ และครุภัณฑ์ สปก. จำนวน 6 รายการ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. (18 มี.ค. 64)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) (9 เม.ย. 64)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (23 มี.ค. 64)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (8 มี.ค. 64)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (15 ก.พ. 64)

แนะนำผู้บริหาร

นางมัทธนา ชัยมหาวัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ผู้เยี่ยมชม (ครั้ง)

256986
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
150
131
855
2556
256986