สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (14 มิ.ย. 65)
นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ (9 มิ.ย. 65)
นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการวิจัยแก่คณะวิจัย เพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและชุมชน (9 มิ.ย. 65)
นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมเตรียมความพร้อมเสนอข้อมูลนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 มิ.ย. 65)
นางสาวภัทร​าภรณ์ โสเจยยะ​ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ลงพื้นที่ร่ว​มเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน​ (26 พ.ค. 65)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย) (30 ธ.ค. 64)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย) (8 ธ.ค. 64)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (19 พ.ย. 64)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย รวมจำนวน ๒ อัตรา (1 พ.ย. 64)

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 

ผู้เยี่ยมชม (ครั้ง)

379661
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
43
205
43
6257
379661