สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คณะทำงานลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมพิเศษงานวันดินโลก ประจำปี 2566 (22 พ.ย. 66)
การประชุมเชิงปฏิบัติการหมอดินอาสา ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมโครงการหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง (20 พ.ย. 66)
การประชุมคณะทำงานกิจกรรมพิเศษงานวันดินโลก ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting (16 พ.ย. 66)
กษ. Kick Off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณคลองระพีพัฒน์แยกตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (15 พ.ย. 66)
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 3/2566 (13 พ.ย. 66)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (28 มิ.ย. 66)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (19 มิ.ย. 66)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (6 มิ.ย. 66)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (15 พ.ค. 66)

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน


ผู้เยี่ยมชม (ครั้ง)

549643
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
289
115
404
4514
549643