กำลังโหลด ..
ระบบปฏิทิน Version 1.2 © Copy Right โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ดูรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมประจำปี
ตารางรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมประจำปี 2561
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดเริ่มเวลารายละเอียดผู้เผยแพร่สถานะ
ข้อมูลเดือน มกราคม 2561
12 ม.ค. 6109:30ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข.1 เรื่อง แผน-ผลการดำเนินงานและปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
12 ม.ค. 6113:00การเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประจำปี 2561 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2561
01 ก.พ. 6108:30ลงคะเเนนเลือกตั้งสหกรณ์ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
01 ก.พ. 6109:30ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง แผน-ผลการดำเนินงานและปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
01 ก.พ. 6113:00การพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้วยการสอนงาน (Unit School) หัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัยเเละนวัตกรรมของประเทศ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
01 ก.พ. 6113:00การพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้วยการสอนงาน (Unit School) เรื่องระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน มีนาคม 2561
12 มี.ค. 61-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เรื่อง เเผน-ผลการดำเนินงานเเละปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
** หมายเหตุ ระยะเวลาที่ไม่ระบุเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดวัน