กำลังโหลด ..
ระบบปฏิทิน Version 1.2 © Copy Right โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ดูรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมประจำปี
ตารางรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมประจำปี 2561
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดเริ่มเวลารายละเอียดผู้เผยแพร่สถานะ
ข้อมูลเดือน มกราคม 2561
12 ม.ค. 6109:30ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข.1 เรื่อง แผน-ผลการดำเนินงานและปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
12 ม.ค. 6113:00การเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประจำปี 2561 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2561
01 ก.พ. 6108:30ลงคะเเนนเลือกตั้งสหกรณ์ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
01 ก.พ. 6109:30ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง แผน-ผลการดำเนินงานและปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
01 ก.พ. 6113:00การพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้วยการสอนงาน (Unit School) หัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัยเเละนวัตกรรมของประเทศ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
01 ก.พ. 6113:00การพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้วยการสอนงาน (Unit School) เรื่องระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน มีนาคม 2561
12 มี.ค. 61-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เรื่อง เเผน-ผลการดำเนินงานเเละปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน เมษายน 2561
17 เม.ย. 6109:30รดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
24 เม.ย. 61-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เรื่อง แผน-ผลการดำเนินงานและอุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
24 เม.ย. 6117:00รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ชาวพัฒนาที่ดิน ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 6109:00นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าฟังบรรยายเรื่องทรัพยากรดินภาคกลาง ดินมีปัญหาทางการเกษตร และการวางเเผนการใช้ที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
11 พ.ค. 6109:30กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
22 พ.ค. 61-ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน จาก ม.เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
28 พ.ค. 6114:00ประชุม Video Conference Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2561
01 มิ.ย. 6109:00ปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow star) ณ บริเวณสวนหย่อมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
04 มิ.ย. 6109:30ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
08 มิ.ย. 61-การนำเสนอผลการฝึกงาน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน ช่วงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
11 มิ.ย. 61-ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2561
10 ก.ค. 6109:30ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง เเผน-ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
12 ก.ค. 6113:30โครงการไทยนิยมยั่งยืน (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
28 ก.ค. 61-กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
31 ก.ค. 6109:30ประชุมการจัดทำเเผนเเม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561
14 ส.ค. 6109:00ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เรื่อง เเผน-ผลการดำเนินงานเเละปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2561
03 ต.ค. 6109:30ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนภาคกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
05 ต.ค. 6114:00Conference ประชุมวันดินโลก ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
25 ต.ค. 6113:30Video Conference สอนการใช้เครื่องอ่านบัตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน พฤษจิกายน 2561
07 พ.ย. 61-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
14 พ.ย. 6109:30กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
28 พ.ย. 61-Video Conference อบรมหลักสูตร ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางเเผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
28 พ.ย. 6109:00ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
** หมายเหตุ ระยะเวลาที่ไม่ระบุเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดวัน