กำลังโหลด ..
ระบบปฏิทิน Version 1.2 © Copy Right โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ดูรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมประจำปี
ตารางรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมประจำปี 2560
วันที่เริ่ม-สิ้นสุดเริ่มเวลารายละเอียดผู้เผยแพร่สถานะ
ข้อมูลเดือน มกราคม 2560
11 ม.ค. 6009:30ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องเเผน-ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
11 ม.ค. 6015:30เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ณ บริเวณที่จอดรถสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
18 ม.ค. 6015:30เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ณ บริเวณที่จอดรถสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
20 ม.ค. 6009:00โครงการฝึกอบรมหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2560 (เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน) ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
27 ม.ค. 6010:00ประชุมทางไกลผ่านทาง VDO conference เรื่องโครงการปุ๋ยพืชสดลดนาปรัง ปี 2560 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2560
01 ก.พ. 6009:00ประชุมติดตามงานนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
02 ก.พ. 6008:30ลงคะเเนนเพื่อสรรหาเพื่อจัดตั้งผู้ดำรงตำเเหน่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
07 ก.พ. 60-บันทึกเทปรายการคนไทยหัวใจเกษตร Farm Channel ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
08 ก.พ. 6009:00ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องเเผน-ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
08 ก.พ. 6013:00ประชุมการดำเนินโครงการปรับปรุงเเละจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาที่ดิน พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
22 ก.พ. 6009:00ประชุมเเผนการตรวจผลงานภาคสนาม ผลงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ หญ้าเเฝก เเละโครงการเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
28 ก.พ. 6008:30ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพืชปุ๋ยสดลดต้นทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน มีนาคม 2560
16 มี.ค. 60-การประชุมติดตามงานเเละทิศทางการจัดทำเเผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
17 มี.ค. 60-การจัดทำกระบวนการหลักเเละกระบวนการสนับสนุน กระบวนการปัจจุบัน (As is Process Management) ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
31 มี.ค. 6010:00การบรรยายพระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน เมษายน 2560
12 เม.ย. 60 - 17 เม.ย. 60-จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานีพลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2560
11 พ.ค. 6009:00บรรยายบทบาทและภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
17 พ.ค. 6009:00กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
17 พ.ค. 6009:30ประชุมหารือการจัดนิทรรศการเชื่อมโยงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2560
06 มิ.ย. 6009:30ประชุมการติดตามเเผนเเละผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
12 มิ.ย. 6009:00ประชุมการจัดการกระบวนการที่ออกเเบบกระบวนการใหม่ (To be Process Redesign) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2560
03 ก.ค. 6009:00พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เเละกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ดินพลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2560
08 ส.ค. 6009:30ประชุมการจัดการแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน กันยายน 2560
28 ก.ย. 6008:00กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2560
03 ต.ค. 6009:30ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑พลสิทธิ มีไปล่ WEBMASTER
** หมายเหตุ ระยะเวลาที่ไม่ระบุเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดวัน