หน้าหลักนายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Linkข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นาสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิฌศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นายสกล ผ่านเมือง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 ณ วัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี