หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมาย
ให้นางจรัสศรี สุมะนังกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบไก่ไข่ และไก่เนื้อ
โครงการเกษตรทฤษฎีใหมวันที่ 31 มกราคม 2560 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมาย ให้นางจรัสศรี สุมะนังกุล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบไก่ไข่ และไก่เนื้อ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี