หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินี
ปทุมธานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561 บูรณาการร่วมกับ
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
ณ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี