หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี โดยนางสาวสิรีวัลย์​ ราษฎรอาศัย​ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมคณะ​ จัดอบรมโครงการหมอดินน้อย​ กรมพัฒนาที่ดิน​ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้งาน
ด้านการพัฒนาที่ดิน​ สาธิตการวิเคราะห์ดินโดยชุดตรวจสอบดิน​ LDD​ Test Kit
ณ​ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์​ หมู่ที่ 8 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี


วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี โดยนางสาวสิรีวัลย์​ ราษฎรอาศัย​ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมคณะ​ จัดอบรมโครงการ
หมอดินน้อย​ กรมพัฒนาที่ดิน​ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้งานด้านการพัฒนาที่ดิน​ สาธิตการวิเคราะห์ดินโดยชุดตรวจสอบดิน​ LDD​ Test Kit สาธิตการทำปุ๋ยหมัก
อินทรีย์สูตรพระราชทาน​พด.1 น้ำหมักชีวภาพพด.​2​ สารไล่เเมลงพด.7​ โดยมีกลุ่มเด็กนักเรียนเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน​ 30​ ราย​
ณ​ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์​ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี