หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นางสาวศุภลักษณ์ เจริญศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายทรงกลด รอดไม้
และนายสมนึก แสงศร เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เนื่องในวันดินโลก โดยร่วมกับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุภลักษณ์ เจริญศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายทรงกลด รอดไม้ และนายสมนึก แสงศร
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันดินโลก โดยร่วมกับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ และนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน
ประกอบด้วยประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนามและ นาย วัลลพ สว่างเถื่อน หมอดินอาสา ประจำต.บางพูด. ร่วมปลูกแฝก
บริเวณคลองเปรมประชากร ต.บางพูด อ. เมือง จ. ปทุมธานี