หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน

Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นายทรงกลด รอดไม้ นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (LDD Zoning)​ และความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นายทรงกลด รอดไม้ นักวิชาการเกษตร
และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (LDD Zoning)​ และความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
นอกจากนี้ยังได้สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พด.2 และแจกน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโครงการ สร้างทักษะและอาชีพด้านการเกษตร
"โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย" (ไทยนิยมยั่งยืน) ณ ชุมชน บ่อเงิน 2 รุ่นที่ 3 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี