หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้
นายทรงกลด รอดไม้ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2560


วันที่ 11 มกราคม 2560 นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี มอบหมายให้ นายทรงกลด รอดไม้
นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมมอบปัจจัยการผลิต ณ ม.10
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หมู่ที่ 3 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี