หน้าหลัก
นายวัชระ สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธาน


Google 

Hot Link
ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
5 December​ World​ Soil ​Day.. ดินดี..น้ำดี..ปราศจาก​เคมี. เกษตร​อินทรีย์​ก็ตาม​มา....
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
ออกตรวจเยี่ยมฟาร์ม "สวนเรา เกษตรอินทรีย์"


วันที่ 4 กันยายน 2562 5 December​ World​ Soil ​Day.. ดินดี..น้ำดี..ปราศจาก​เคมี. เกษตร​อินทรีย์​ก็ตาม​มา....ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นำคณะเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ออกตรวจเยี่ยมฟาร์ม "สวนเรา เกษตรอินทรีย์" ซึ่งเป็นฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน Organic Thailand ด้านข้าวและพืชผัก ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบปัจจัยการผลิต เช่น สารเร่ง พด.ต่างๆ , น้ำหมักชีวภาพ จาก พด.2 , ปุ๋ยหมัก(ปลอดสารเคมี) แก่ นายผจญ หวังชม ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ หมู่ 8 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี