สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


     รายงาน/บันทึก สรุปการพัฒนาความความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการในสังกัดโดยมีการแยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา โดยสามารถเข้าชมได้ที่นี่  คลิกที่นี่

แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน