สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

   
ชื่อ :
นางอารีรัตน์ สีคล้าย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3371
   
   
ชื่อ :
นายสุรชัย สุวรรณชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3372
   
   
ชื่อ :
น.ส.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-3373
   
   
ชื่อ :
นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5427
   
   
ชื่อ :
น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : (02)577-5053
   

แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน