สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

โทรศัพท์/Email โทรศัพท์ Email ติดต่อ contact

ส่วน/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
 – ฝ่ายบริหารทั่วไป
02-577-3371
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(งานทั่วไป การเงิน พัสดุ ฯลฯ)
 – ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
02-577-3372
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(งานวิชาการ บริการสารเร่ง พด. หญ้าแฝก ฯลฯ)
 – กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
02-577-3373
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(วางแผนการใช้ที่ดิน บริการแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ฯลฯ)
 – กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
02-577-5427
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(สำรวจและจัดทำแผนที่ บริการข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศและถือครองที่ดิน ฯลฯ)
 – กลุ่มวิเคราะห์ดิน
02-577-5052
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย ฯลฯ)
 – ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
02-577-3371
-
(รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ )

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน