สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1    วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567
  • นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.1
  • น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ตำบลต้นแบบ (ทีมหมอดินตำบล และ Mr.การจัดการดินสาขาต่างๆ) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธาน ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom

ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน