สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จัดการประชุมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ณ โรงเเรมจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก จัดขึ้นในวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๖
โดยมีนางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งมีการบรรยายในหัวข้อพิเศษ คณะผู้บริหารโดยนายวัฒนา มังธิสาร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และ นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ในหัวข้อ PMQA ๔.๐, ดร.สถาพร ใจอารีย์ ที่ปรึกษา กรมพัฒนาที่ดิน ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ภาคกลาง, น.ส.ปภาดา ฟูรังษีโรจน์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน ในเรื่อง ลดข้อผิดพลาดกับตรวจสอบภายใน, นายนคริทร์ ชมภู ผอ.สพข.๗ ในเรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาที่ดินพื้นที่สูง, นางมลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผชช.การบริหารทรัพยากรบุคคล และผอ.กกจ ในเรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข ด้วยเทคนิค การฟังอย่างตั้งใจ, นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.๓ ในเรื่องเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ให้ความรู้เเก่พี่ๆน้องๆ ในองค์กร โดยมี ผอ.สพด./กลุ่มฝ่าย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน