สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมขุนเเผน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน