สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้ามอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา จากนั้น ลงพื้นที่โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) เพื่อติดตามการดำเนินงานแผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดนมีเเผนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ ,ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน และจุดเรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบล พระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน