สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีวาระสำคัญในเรื่อง มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาด Covid 19 ,ติดตามผลการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ๒๕๖๔ ,โครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐, โครงการก่อสร้างเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ,โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๔ ,โครงการพระราชดำริ และหลักเกณฑ์พิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ทั้ง ๑๓ จังหวัด เเละบุคลากร เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ผ่านระบบ VDO Conference


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน