สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน, ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน, ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ได้เข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และรูปแบบการจัดนิทรรศการในการจัดงานมหกรรม 'เกษตร อัจฉริยะ' ครั้งที่ 1 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่จัดนิทรรศการ เพื่อวางแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน