สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมประชุมและติดตามงานการจัดการดินลูกรัง โครงการดาวล้อมเดือน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอุทยานบัว เฉลิมพระเกียรติ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป ณ พิพิธภัณฑ์ดินลูกรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน