สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำเเผนที่ เข้าร่วมประชุมแผนการดำเนินการงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บุคลากรภายในหน่วยงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี, สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน