สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมเจ้าหน้าที่ มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ในสังกัด สพข. ๑ ร่วมประชุม สรุปงานและปัญหาอุปสรรค ในการทำงาน รวมทั้งหาเเนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน