สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จัดกิจกรรมในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวรสนามหญ้าสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน