สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ,ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน