สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ พร้อมทั้งนำเสนอเเนวทางการดำเนินงานร่วมกับหมอดินอาสา และการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มเเข็ง และเป็นกำลังใจในการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคต ณ โรงเเรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน