สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งผชช. ผอ.สพด. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญภัยแล้ง ของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุม ๘๐๑


แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน