สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2562

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
08 ธ.ค. 61 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมงานเนื่องในงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ 131
07 ธ.ค. 61 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ มอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรมประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ 132
06 ธ.ค. 61 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมเฉลิมฉลอง ๕ ธันวาคม วันดินโลก ปี ๒๕๖๑ 123
02 ธ.ค. 61 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ 151
30 พ.ย. 61 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดนิทรรศการและรายละเอียดงานต่างๆ ในการจัดงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 142
28 พ.ย. 61 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางเเผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรผ่านทาง Video Conference 141
27 พ.ย. 61 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 148
21 พ.ย. 61 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก 145
19 พ.ย. 61 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี 137
14 พ.ย. 61 นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 163
14 พ.ย. 61 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเกี่ยวข้าว แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร. 133
08 พ.ย. 61 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 151
02 พ.ย. 61 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ จังหวัดนครนายก 140
13 ต.ค. 61 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำภายในทุ่งมหาราชอย่างเป็นระบบ หลังเกษตรกรประสบปัญหานานกว่า ๖๐ ปี 157
11 ต.ค. 61 นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดพื้นที่จัดนิทรรศการและดูสถานที่จัดงานมหกรรมวันดินโลก 179
10 ต.ค. 61 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดงาน "วันรณรงค์ปลูกปอเทือง ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561" 148
10 ต.ค. 61 พ.ท.เดชพร บุณยรัตพันธุ์ ผบ.ม.4 พัน.25 รอ. จัดกิจกรรมปลูกปอเทือง เนืองในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2561 259
10 ต.ค. 61 นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องใน "วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑" 137
09 ต.ค. 61 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบสถานีพัฒนาที่ดิน 140
09 ต.ค. 61 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 156

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน