สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1กิจกรรมหว่านปอเทือง เนื่องในวันดินโลกปี ๒๕๖๒ โดยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
     วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมหว่านปอเทือง เนื่องในวันดินโลกปี ๒๕๖๒ เพื่อสดุดีเเละเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อปอเทืองจะได้ออกดอกเหลืองสะพรั่ง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เเละเป็นการสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินเเละสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยกิจกรรมนี้มี ผู้เชี่ยวชาญ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม,ฝ่าย เเละเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานสาธิตสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา