สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมีวาระสำคัญ ในเรื่อง เเนวทางการดำเนินงานเเละเเผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๓, เรื่องตัวชี้วัดในหน่วยงาน ,การจัดทำเเผนการปฏิบัติงาน ,โครงพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิต เเละโครงการพัฒนาทุ่งมหาราช พร้อมทั้งกล่าวตอนรับนายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง นายรุ่งศักดิ์ เเสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่สมุทรปราการ นางรุจิราภรณ์ ปันปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ลพบุรี ในการเข้ารับตำเเหน่งใหม่ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ทั้ง ๑๓ จังหวัด เเละบุคลากร เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน