สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ,นายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าชุดควบคุมงาน จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เเละเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ลักษณะงานระบบส่งน้ำในไร่นาคลองส่งน้ำ โครงการ ๓ ความยาว ๘๓๒ เมตร พื้นที่ บ้านราชสถิตย์ หมู่ ๑ ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการอุปโภค-บริโภค ๕๐ ครัวเรือน และเพื่อการเกษตรกรรม ๑๓๕ ไร่


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน