สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคาร ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน "Stop Soil Erosion Save our Future" ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน บ้านหนองโดก หมู่ที่ ๘ ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน