สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเปิดการอบรมประชุมเกี่ยวกับงานเเปลงสาธิตด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางให้เเก่เกษตรกรเเละหมอดินอาสา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน