สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ,นายธนเดช วิมูลคะ วิศวกรโยธาชำนาญการ ,นายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าชุดควบคุมงาน จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เเละเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ลักษณะงานระบบส่งน้ำในไร่นาคลองส่งน้ำ โครงการ ๓ ความยาว ๘๓๒ เมตร พื้นที่ บ้านราชสถิตย์ หมู่ ๑ ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการอุปโภค-บริโภค ๕๐ ครัวเรือน และเพื่อการเกษตรกรรม ๑๓๕ ไร่


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน