สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี นายธนเดช วิมูลคะ วิศวกรโยธาชำนาญการ ,นายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าชุดควบคุมงาน จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ลักษณะงานขุดสระเก็บน้ำ ความจุ ๒๒๒,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านทับกวาง หมู่ ๔ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ ๒๐๓,๒๐๐ ลบ.ม. บ้านหนองโดก หมู่ ๘ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมรับฟัง ณ สถานีพัฒนาที่ดิน สระบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน