สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งนายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี นายธนเดช วิมูลคะ วิศวกรโยธาชำนาญการ ,นายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าชุดควบคุมงาน จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ลักษณะงานขุดสระเก็บน้ำ ความจุ ๒๒๒,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านทับกวาง หมู่ ๔ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ ๒๐๓,๒๐๐ ลบ.ม. บ้านหนองโดก หมู่ ๘ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมรับฟัง ณ สถานีพัฒนาที่ดิน สระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน