สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี นายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างอาวุโส ตรวจติดตามงานแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดสระเก็บน้ำ ณ บ้านหนองโดก ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และโครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน