สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จัดโครงการจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เเบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนและสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นเเหล่งผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมเป็นครัวของโลก มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๖๔ ราย โดยมี นายชวพล อ่อนเรือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้นใน วันที่ ๒๓ ณ ห้องประชุม อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อีกทั้งในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เเบบมีส่วนร่วม (PGS) ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาพ/รายงาน : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน