สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นายชวพล อ่อนเรือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ,นายมานิต ไทยประกอบ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ, นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายธนเดช วิมูลคะ วิศวกรโยธาชำนาญการ และนายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาอาวุโส เเละ น.ส.สุพรรชนก คุ้มพุ่ม นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าชุดควบคุมงาน จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ งานขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 7,200 ลบ.ม. ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาโคเนื้อ บ.หนองผักบุ้ง ม.2 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน